Zásady ochrany osobních údajů

Muzea města Drážďany berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. V následujícím textu vysvětlujeme, jak s vašimi údaji nakládáme a kde je shromažďujeme.

V souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů jsme povinni používat vaše osobní údaje pouze k určenému účelu. Přijali jsme technická a organizační opatření, abychom tyto předpisy dodrželi.

Nakládání s osobními údaji

Hlavním účelem vaší návštěvy našich webových stránek je informovat vás o službách, které nabízí společnost ERLEBNISLAND MATHEMATIK. Kromě toho nám můžete poskytnout své osobní údaje (např. prostřednictvím e-mailu). Vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze v případě, že nám je poskytnete při odeslání kontaktního formuláře nebo dotazu e-mailem. Vaše údaje budou použity pouze interně a ke konkrétnímu účelu – tj. ke zpracování vašeho dotazu, registrace nebo objednávky. Vaše údaje uchováváme pouze do doby, než je účel splněn. Poté budou údaje vymazány.
Vaše údaje používáme pouze interně a nepředáváme je třetím stranám. Upozorňujeme však, že přenos dat prostřednictvím nešifrovaného e-mailového provozu není stoprocentně bezpečný a vždy může mít bezpečnostní mezery. Nemůžeme proto zaručit stoprocentní ochranu vašich údajů před přístupem třetích stran.

Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme k analýze přístupu uživatelů na naše webové stránky. Ty se ukládají do vašeho počítače, když navštívíte naše webové stránky. Takto získané údaje, jako je doba přístupu a čas strávený na stránkách, jsou uloženy spolu s vaší IP adresou na serverech, které používáme, ale nejsou předávány třetím stranám. Ve svém prohlížeči můžete provést příslušná nastavení, abyste odstranili stávající soubory cookie nebo zabránili jejich ukládání.

Vaše práva

Zpracování osobních údajů probíhá s vaším souhlasem. V souladu s čl. 13 odst. 2 GDPR EU jste informováni o následujících právech:

  • K zachování souhlasu nemůžete být nuceni ani na vás nemůže být vyvíjen nátlak.
  • Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Po odvolání budou vaše údaje vymazány.
  • Vůči městu Drážďany nebo příslušnému orgánu máte následující práva: právo na přístup podle čl. 15 GDPR EU, právo na opravu nepřesných údajů podle čl. 16 GDPR EU, právo na výmaz nebo právo být zapomenut podle čl. 17 GDPR EU a právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR EU.
  • Máte právo podat stížnost proti zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 77 EU GDPR.

Facebook

ERLEBNISLAND MATHEMATIK provozuje fanouškovskou stránku na Facebooku. Ta je propojena s webovými stránkami. Pokud kliknete na ikonu Facebooku, budete přesměrováni na naši stránku na Facebooku. Teprve poté váš prohlížeč naváže spojení s Facebookem a Facebook může uložit vaši IP adresu. Informace o tom, jak Facebook shromažďuje a ukládá vaše údaje, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.: https://de-de.facebook.com/policy.php

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů ve společnosti ERLEBNISLAND MATHEMATIK, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů města Drážďany:

Poštovní adresa: Drážďany Geschäftsbereich Oberbürgermeister Datenschutzbeauftragter Postfach 12 00 20 01001 Dresden

E-Mail: Datenschutzbeauftragter@dresden.de