Archives

Jak velká je plocha kruhu?

Jak velká je plocha kruhu? Zde můžete znovu objevit vzorec pro plochu kruhu: Kruh se rozdělí na stejně velké kousky dortu a ty se pak znovu sestaví. Který vzorec je výsledkem?
Categories:

Mýdlové blány

Mýdlové blány Pojem minimalní povrch je známý z oblasti diferenciální geometrie. Co je minimální povrch (s rozvětvením), můžeš vidět u tohoto exponátu: Ponoř jednu z konstrukcí do kýblíku, zase ji opatrně vytáhni a podívej se, jaké fantastické tvary vznikly.
Categories:

Obrovská mýdlová bublina

Obrovská mýdlová bublina U tohoto exponátu můžeš vytvořit z bubliny jednu velkou „rouru“: Postav se doprostřed na mříž a vytáhni obruč nahoru. Správným švihem a zároveň díky správné dávce opatrnosti se na okamžik ocitneš v lesknoucí se mýdlové bublině. Jaký tvar pozoruješ? Jak se mění s postupem času?
Categories:

Nové mýdlové blány

Nové mýdlové blány Tento exponát je rozšířením exponátu Mýdlové blány: Nové konstrukce vytvořil Prof. Ulrich Brehm (TU Drážďany). Mimo jiné můžeš pozorovat plochu podobnou sedlu nebo Möbiovu pásku.
Categories:

Möbiova cesta

Möbiova cesta Möbiova páska je zvláštní plochou: Má jen jednu stranu. Tento exponát poukazuje na tuto vlastnost: Malé auto jede po Möbiově cestě. Po prvním kole ale jede nahoře a ne dole.
Categories:

Kuželosečky

Kuželosečky Kuželosečky jsou křivky, které vzniknou, když rovina protne dvojosý kužel. Tento exponát ti umožní objevit různé typy kuželoseček. K tomu ti poslouží kužel naplněný modrou tekutinou.
Categories:

Elipsovité pohoří

Elipsovité pohoří Když provedete šikmý řez kuželem a oba díly otočíte o 180°, budou oba díly v bodu řezu překvapivě opět pasovat. Tím je zjevná symetrie řezu (elipsa). Na tomto exponatu si to můžeš ověřit.
Categories:

Prolez uzlem

Prolez uzlem Kdo proleze tímto kovovým tělesem, opíše svým tělem linii uzlu. Zde se jedná o ten nejjednodušší uzel, tzv. vůdcovský uzel, kterým začínáš např. když si zavazuješ tkaničky u bot. Realizováno za laskavé podpory Prof. Ulricha Brehma a Prof. Daniela Lordicka (Technická Univerzita Drážďany). Podpořil Roland Hesse.
Categories:

Nejkratší cesty na glóbu

Nejkratší cesty na glóbu Glóbus je kulatý (téměř kulovitý). Chceme-li jeho povrch převést na mapu, dojde automaticky k jeho zkreslení. Na tomto exponátu se o tom můžeš sám přesvědčit: Veď na glóbu provázek z Drážďan k jednomu z vyznačených měst. Výsledkem je nejkratší letecká vzdálenost. Když napneš provázek na mapě, vyjde ti jiná vzdálenost...
Categories: