Archives

Conwayova kostka

Conwayova kostka Tento exponát představuje 3D puzzle, které vymyslel britský matematik John Horton Conway: Podaří se ti složit všechny kvádry tak, aby vznikla kostka?
Categories:

Přepínače světel

Přepínače světel [latexpage] Zde se ti nabízí možnost vyřešit tři úkoly z oblasti teorie kódování a teorie grafů: GF(2)$\mathbf{^5}$ Devět žárovek, které jsou srovnané ve čtverci, můžeš rozsvítit šesti tlačítky. Stisknutím každého z nich rozsvítíš tři žárovky v příslušné řadě. Zvládneš rozsvítit jen jednu žárovku? Hammingův kód Zde máme k dispozici čtyři tlačítka pro sedm žárovek: ... Přepínače světel
Categories:

Klarnerova věta

Klarnerova věta Můžu do kufru svého auta uložit všechna svá zavazadla? Kolik stejných kousků můžu vykrájet z rozváleného plátu těsta? Jak se nejlépe naloží kontejnery na nákladní loď? To vše jsou tzv. balící problémy. U tohoto exponátu máme stejný problém: Hřiště se 100 políčky (10 krát 10) má být vyplněno hracími plátky o velikosti 1 x ... Klarnerova věta
Categories:

Kdo najde rybu?

Kdo najde rybu? Před sebou vidíš tzv. Penroseovo dláždění. Jedná se o neperiodické dláždění roviny, které objevili v roce 1973 matematici Roger Penrose a Robert Ammann. Úkolem je najít daný tvar – a sice rybu – na obrázku. Kolik zobrazení tvaru ryby najdeš.
Categories:

Rozlušti kód

Rozlušti kód Kryptografie se zabývá klíčováním a rozluštěním zpráv. Přitom si klade centrální otázku: Jaký postup je bezpečný a jaký ne? Zašifrovali jsme zprávu. Můžeš rozluštit kód? Počítač ti s tím pomůže.
Categories:

Co všechno se vejde do krychle

Co všechno se vejde do krychle Tento exponát je geometrickou hádankou: Tvým úkolem je dostat každé z barevných těles do skleněné krychle. Pro každé těleso existuje – s vyjímkou otočení – pouze jedna možnost jak ho do krychle dostat.
Categories:

Naše logo

Naše logo Jedná se o logo Země dobrodružné matematiky: Skládačka má 13 různých dílků, které jsou tvořeny kruhem a trnovitým výčnělkem. Podaří se ti je složit dohromady tak, aby k sobě pasovaly bez mezer? Kolik možností existuje?
Categories:

SigMath

SigMath V této počítačové hře tě čekají otázky z oborů jako jsou algebra, matematická analýza, geometrie, stochastika a ´jiné´. Čekají na tebe menší a větší úlohy, krátké hry – například puzzle nebo pátrání – kupříkladu k hledání strategie pro nejlevnější tankování. Větší část úloh je graficky znázorněná a můžeš je řešit interaktivně. Tato hra byla ... SigMath
Categories:

Penroseovo puzzle

Penroseovo puzzle Tady si můžeš opět poskládat puzzle: Dva typy dílků puzzle mají být poskládány tak, aby se vešly do daného rámečku. Vzniklý obraz je součástí nekonečného vzoru zvaného také Penroseovy dlaždice (podle britského metamatika Rogera Penrosea. Zvláštností tohoto vzoru je směs fascinující symetrie detailu a zároveň absence jakékoliv symetrie celku.
Categories:

Leonardův most

Leonardův most Tvým úkolem u tohoto exponátu je postavit z několika dřívek stabilní most, který drží bez pomoci provazů, hřebíků nebo lepidla. Konstrukce je vynálezem Leonarda da Vinci.
Categories: